Wat zijn de kosten?

Goede rechtsbijstand hoeft niet duur te zijn. Een eerste informatief gesprek van maximaal een half uur is gratis. In dit gesprek kunt u uw juridisch probleem aan ons voorleggen, waarna wij zullen bezien of en zo ja, hoe dit probleem kan worden opgelost.

Wanneer uw inkomen beneden een bepaalde grens ligt, kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging. Een toevoeging betekent dat u van de overheid subsidie krijgt voor de kosten van rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt aan de hand van uw belastinggegevens of u een toevoeging kunt krijgen. De Raad voor Rechtsbijstand kan wel een eigen bijdrage vaststellen, die u aan de advocaat dient te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage varieert. De toevoegingsnormen worden ieder jaar herzien.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rvr.org. Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, werken wij op basis van een uurtarief. Naast de advocaatkosten dient u rekening te houden met bijkomende kosten, zoals griffierechten (de kosten voor een procedure bij de rechtbank), uittreksels uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en leges (kosten voor het aanvragen van bijvoorbeeld een verblijfs- of andere vergunning).